ZİHİNSEL YETERSİZLİK

ZİHİNSEL YETERSİZLİK

Ülkemizdeki yasal tanıma göre zihinsel yetersizliği olan birey “zihinsel işlevler bakımından ortalamanın altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan, özel eğitim ile destek hizmetlerine ihtiyaç duyan birey olarak tanımlanmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2006). Zihinsel yetersizlik a) ağır düzeyde zihinsel yetersizlik (b) çok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik (c) orta düzeyde zihinsel yetersizlik ve (d) hafif düzeyde zihinsel yetersizlik olarak sınıflandırılmaktadır.

Zihinsel yetersizlik gösteren bireylerin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bu özellikler bireyden bireye farlılık gösterebilir.

  • Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır.

  • Soyut kavramları çok geç ve güç öğrenirler.

  • Motivasyonları düşüktür.

  • Kazandıkları bilgileri aktarmada ve genellemede güçlük çekerler.

  • Dili anlama ve üretme süreçlerinde sorunlar yaşarlar.

  • Sosyal becerilerde yetersizlik gösterirler.

  • Motor gelişimde sınırlılıklar gösterirler.

  • Daha sık ve çabuk hastalanırlar.