DOĞRU ANNE-BABA OLMAK

DOĞRU ANNE-BABA OLMAK

Doğru Anne-Baba Olmak Grubunun Amacı: Çocuklarımızla daha farklı ortamlarda daha fazla zaman geçirme imkanı bulunan siz anne-babaların bu imkanı daha etkin değerlendirerek ve doğru anne-baba olmayı uygulamalı olarak öğrenerek, çocuğunuzun gelişimini desteklemenizi sağlamaktır.

Kullanılacak Yöntemler: Video model, Rol oynama çalışmaları, Teknoloji destekli öğretim

Gruplar:

ÖZBAKIM BECERİLERİ

 • Özbakım becerileri nelerdir?

 • Neden özbakım becerileri anne-babalar tarafından daha kolay öğretilir?

 • Özbakım becerilerinin öğretimi neden çocuğunuz ve sizin için önemlidir?

 • Çocuğunuzun özbakım becerilerini nasıl değerlendirebilirsiniz?

 • Çocuğunuza özbakım becerilerini nasıl kazandırabilirsiniz?

 • Özbakım becerilerinin kazandırılmasında yeni yaklaşımlar nelerdir?

SOSYAL BECERİLERİ

 • Sosyal beceriler nelerdir?

 • Neden sosyal beceriler anne-babalar tarafından daha kolay öğretilir?

 • Sosyal becerilerin öğretimi neden çocuğunuz ve sizin için önemlidir?

 • Çocuğunuzun sosyal becerilerini nasıl değerlendirebilirsiniz?

 • Çocuğunuza sosyal becerileri nasıl kazandırabilirsiniz?

 • Sosyal becerilerin kazandırılmasında yeni yaklaşımlar nelerdir?

DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİ

 • Dil ve iletişim becerileri nelerdir?

 • Neden dil ve iletişim becerileri anne-babalar tarafından daha kolay öğretilir?

 • Dil ve iletişim becerilerinin öğretimi neden çocuğunuz ve sizin için önemlidir?

 • Çocuğunuzun dil ve iletişim becerilerini nasıl değerlendirebilirsiniz?

 • Çocuğunuza dil ve iletişim becerilerini nasıl kazandırabilirsiniz?

 • Dil ve iletişim becerilerinin kazandırılmasında yeni yaklaşımlar nelerdir?

DAVRANIŞ PROBLEMLERİYLE BAŞA ÇIKMA

 • Hangi davranışlar problem davranıştır?

 • Çocuğunuzda davranış problemleri olup olmadığına nasıl karar vereceksiniz?

 • Davranış problemleriyle başa çıkmak neden çocuğunuz ve sizin için önemlidir?

 • Çocuğunuza olumlu davranışları nasıl kazandıracaksınız?

 • Çocuğunuzun davranış problemleriyle nasıl başa çıkacaksınız?

AİLE İÇİ İLETİŞİM BECERİLERİ

 • İletişim becerilerinin önemi

 • Sağlıklı aile içi iletişim için üzerimize düşünler nelerdir?

 • Ben dili mucizesi