AİLEYE SUNULAN HİZMETLER

AİLEYE SUNULAN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ

Ailelere sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri 3 ana başlık altında gruplanabilir:

  • Bilgi Verici Danışmanlık

  • Psikoterapi

  • Ana-Baba Eğitimi (aile -uzman işbirliği)

BİLGİ VERİCİ DANIŞMANLIK

Bilgi verici danışmanlıkta öğrencinin almış olduğu tanı, tanının ne olduğu, nedenleri, özellikleri, öğrencinin gereksinimleri, öğrenciye sunulacak hizmetler, öğrencinin ve ailenin yasal hakları hakkında aileye bilgi verilir.

PSİKOTERAPİ

Ailelerin destek ağlarını geliştirmek, yaşam kalitelerini artırmak, günlük yaşamda karşılaşılan problemlerle baş etmelerini sağlamak, çocuklarının tanılarını ve gelişimlerini kabul sürecinde onlara yardımcı olmak, amaçlanır.

ANA-BABA EĞİTİMİ (AİLE-UZMAN İŞBİRLİĞİ)

Anne-baba eğitimi programlarında ise çocukların ilk eğitimcilerinin anne-babaları olduğu görüşünden yola çıkılarak; onları çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bilgilendirmek, çocuklarının eğitimlerine etkin katılımlarını sağlamak, kurumdaki eğitimle evdeki eğitimi bütünleştirmek ve aile içindeki iletişimi güçlendirmek amaçlanır.

Her üç yaklaşım birbirini tamamlayan zincirin halkaları gibidir. Ailenin var olan durumuna, problemlerine ve gereksinimlerine bağlı olarak bu yardım yöntemlerinden birisine veya hepsine başvurulabilir.