OKUL ÇAĞI DÖNEMİ PROGRAMLARI

OKUL ÇAĞI DÖNEMİ PROGRAMLARI (6-7/11-12)

Çocukların yaşamlarında yeni bir çağa adım attıkları okul çağı dönemi öğrencilerin pek çok farklı beceriyi öğrenmeye çalıştıkları (okuma-yazma, matematik, hayat bilgisi vb), daha kurallı bir okul hayatına geçiş yaptıkları, daha çok sayıda öğrencinin bulunduğu sınıf ortamında eğitim aldıkları ve kendilerinden beklentilerin farklılaştığı bir dönemdir.

Bu süreçte daha kalabalık bir grup içinde eğitim almaları, dikkat dağınıklığı ve öğrenme güçlüğü yaşamaları nedeniyle öğrenciler destek ve birebir eğitime ihtiyaç duyabilmektedir. Bu dönem ayrıca psiko-sosyal ve psiko-seksüel özelliklerin farklılaştığı, önceki döneme ilişkin haz kaynaklarının değiştiği, hemcinsleriyle oyuna yönelindiği, cinsiyet rollerinin edinilmeye ve oyunlarla uygulanmaya çalışıldığı, okul fobisinin, ayrılma, yalnız kalma korkusunun ve adaptasyon bozukluğunun yaşanabildiği ergenlik öncesi durgunluk, bekleyiş ve geçiş dönemidir.

Kurumumuzda her öğrencinin performansı ve gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programı izlenerek okul çağı çocuklarına okuma-yazma, matematik, sosyal hayat, toplumsal yaşam, günlük yaşam ve özbakım becerilerini geliştirmeye yönelik uzman eğitimciler, çocuk ve aileyle işbirliğine gidilerek eğitim sunulmakta; öğrencilerin psikolog, psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanı tarafından psiko-sosyal ve psiko-seksüel gelişimleri desteklenmekte ve yaşanılan problemlerin ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.