YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Program, yaygın gelişimsel bozukluklar tanı grubu içerisinde yer alan her yaştaki bireyin gelişimsel özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Program Eşleme Becerileri, Taklit Becerileri, Yönerge Takip Becerileri, Görsel Destek Kullanımı, Alıcı Dil Becerileri, İfade Edici Dil Becerileri, Oyun ve Müzik Becerileri, Öz Bakım Becerileri, Günlük Yaşam Becerileri, Motor Beceriler, Sosyal Beceriler, Okuma Yazma, Matematik olmak üzere 13 modülden oluşmaktadır.

Bu program ile bireylerin;

  • İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri,
  • Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,
  • Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,
  • İletişim becerilerini geliştirmeleri,
  • Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları,
  • Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,
  • Akademik becerilerini geliştirmeleri,
  • Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleribeklenmektedir.

Kurumumuzda en az dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış meslek elemanları tarafından modüllerin içeriği doğrultusunda öğrencilerin gereksinimleri ve bireysel özellikleri göz önüne alınarak BEP hazırlanmakta; özel eğitim ilke, yöntem ve teknikleri doğrultusunda birebir eğitim sunulmaktadır.