GRUP EĞİTİMİ

GRUP EĞİTİMİ

Öğrencilerin tanıları, gereksinimleri, yaşları ve eğitsel performansları göz önüne alınarak en az 2 en çok 10 öğrenciden oluşan eğitim düzenlemesidir. Öğrencilerin özelliklerine göre sunulacak grup eğitiminin içeriği ve eğitimcisi değişim göstermektedir.

Grup eğitimimiz;

  • El sanatları çalışmalarını,
  • Müzik Çalışmalarını,
  • Drama çalışmalarını,
  • Akademik çalışmaları,
  • Oyun ve eğlence etkinliklerini içermektedir.

Duygu- düşüncelerini ifade etme becerisini öğretme, yaratıcılıklarını geliştirme, grup içinde birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, öz güven geliştirme, sosyal becerileri (sıra alma, teşekkür etme, özür dileme, reddetme, kabul etme, vb.) edindirme grup eğitimimizin temel amaçlarıdır.