ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Program, zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı gösteren Özel Öğrenme Güçlüğü olan her yaştaki bireyin genel özellikleri dikkate alınarak gelişimsel yaklaşımla hazırlanmıştır. Program "Öğrenmeye Hazırlık, Okuma Yazma ve Matematik" olmak üzere 3 modülden oluşmaktadır.

Bu program ile bireylerin;

  • Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
  • Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
  • Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,
  • Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Kurumumuzda en az dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış meslek elemanları tarafından modüllerin içeriği doğrultusunda öğrencilerin gereksinimleri ve bireysel özellikleri göz önüne alınarak BEP hazırlanmakta; özel eğitim ilke, yöntem ve teknikleri doğrultusunda birebir eğitim sunulmaktadır.