ERGENLİK DÖNEMİ PROGRAMLARI

ERGENLİK DÖNEMİ PROGRAMLARI (12-18 YAŞ)

Bu dönem müfredat olarak karmaşık ve çok sayıdaki branş derslerinin devreye girdiği dönemdir. Bu dönemde özel gereksinimi olan öğrenciler hem ergenlik döneminin getirdiği değişimlere uyum sağlamaya çalışmakta hem de müfredatta yer alan derslerde başarı sağlamaya çabalamaktadır.

Ergenlik döneminin sağlıklı gelişim gösteren öğrencilerin uyum sağlamakta zorlandıkları bir dönem olduğu düşünülürse özel gereksinimli öğrencilerin uzman desteği olmaksızın bu değişimi tanımalarının, anlamlandırmalarının, kabul etmelerinin ve uyum sağlamalarının hiç de kolay olmadığını söylemek mümkündür. Bu dönem problemlerinin (antisosyallik, saldırganlık, karşı gelme bozukluğu, kaygı, stres, depresyon vb.) pek çoğunun altında cinsel eğitim ihtiyacının ve okul başarısına bağlı özgüven eksikliğinin olduğu düşünülmektedir.

Kurumumuzda okul çağı döneminde gelişimsel yetersizlik gösteren öğrencilere sunulan akademik ve psiko-sosyal hizmetlerin aynısı ergenlik dönemindeki öğrenciler için de geçerlidir. Kurumumuzda bu dönem çocuklarına ilişkin bireysel çalışmalar, grup çalışmaları, cinsel eğitim çalışmaları ve akademik destek programlarıyla hem öğrencilerimize hem de ailelerine destek olmaktayız.