EĞİTSEL DEĞERLENDİRME


 1. Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği (GOBDÖ-2-TV)

  GOBDÖ-2-TV, otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan bir derecelendirme ölçeğidir.

  GOBDÖ-2-TV aşağıdaki amaçlar için güvenli bir şekilde kullanılabilir: 1) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama 2) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama 3) Ağır düzeyde davranış problemlerini değerlendirme 4) Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme 5) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme6)Bilimsel araştırmalar için veri toplama

  GOBDÖ-2-TV’nin kullanım amacına göre kullanım belgesi için gerekli eğitimi alan anne-baba, birincil bakıcılar, uzmanlar (Örneğin, psikiyatrist, nörolog, çocuk doktoru, gelişimsel pediatrist, psikolog, fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti vb.), öğretmenler (Örneğin, okulöncesi öğretmeni, rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni vb.) ve diğer ilgili kişiler GOBDÖ-2-TV’yi uygulayabilir.

 2. AGTE, Ankara Gelişim Tarama Envanteri

  0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar tarafından uygulanmaktadır.

  Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

  Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır. Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır.

 3. Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi

  5 yaş ile 10 yaş 11ay arasındaki çocuklarda beyindeki bozuklukları teşhis etmek amacıyla kullanılır. Çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya yönelik gelişimsel bir testtir. Ayrıca kişilik sapmalarını bulmaya yardımcı olan bir testtir. Test 9 geometrik şekilden oluşmaktadır. Testte süre sınırı yoktur.

 4. Bender-Gestalt II Testi

  4-85+ Yaş arası bireylere uygulanabilen bu testin Motor ve Algı Testi adı altında 2 ilave testi daha bulunmaktadır. Psikomotor koordinasyon ve yakın hafızanın yanı sıra Motor ve Algı yetileri ile ilgili bilgi edinmemizi de sağlar.

 5. Goodenough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi

  4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, Bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlar. Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir. Bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. Genel zeka testidir.

 6. Peabody Resim Kelime Testi

  2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanan, Çocuğun alıcı dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Gelişim Testidir.

 1. Catell 2A Zeka Testi (Catell Culture Free İntellegence Test)

  8 yaştan itibaren uygulanabilen bu test Lise mezunu yetişkinlere de verilen bir zeka testidir.

 2. Gessel Testi

  Cümle çözümleme, bütünden parçaya doğru hareket eden bir yöntemdir. Bu yöntemde önce anlamlı cümleler, daha sonra kelimeler, heceler ve sesler tanıtılır ve serbest okumaya geçilir. Cümle çözümleme; yazmaya hazırlık dönemi, cümle dönemi, kelime dönemi, hece dönemi, harf (ses) dönemi ve okur-yazarlığa ulaşma olmak üzere 6 aşamadan oluşur.

 3. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

  Cümle çözümleme, bütünden parçaya doğru hareket eden bir yöntemdir. Bu yöntemde önce anlamlı cümleler, daha sonra kelimeler, heceler ve sesler tanıtılır ve serbest okumaya geçilir. Cümle çözümleme; yazmaya hazırlık dönemi, cümle dönemi, kelime dönemi, hece dönemi, harf (ses) dönemi ve okur-yazarlığa ulaşma olmak üzere 6 aşamadan oluşur.

 4. Frostig

  4-85+ Yaş arası bireylere uygulanabilen bu testin Motor ve Algı Testi adı altında 2 ilave testi daha bulunmaktadır. Psikomotor koordinasyon ve yakın hafızanın yanı sıra Motor ve Algı yetileri ile ilgili bilgi edinmemizi de sağlar.

 5. Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Hafıza Testi

  4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, Bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlar. Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir. Bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. Genel zeka testidir.

 6. Porteus Labirentleri

  2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanan, Çocuğun alıcı dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Gelişim Testidir.