ERKEN UYARIM / ÇOCUKLUK DÖNEMİ PROGRAMI

BEBEKLİK DÖNEMİNDE ERKEN UYARIM VE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ PROGRAMI (0/3 YAŞ)

Erken uyarım programı, gelişimsel gecikme riski olan ya da gelişimsel olarak gecikme gösteren bebek ve küçük çocuklarda iletişim, bilişsel, dil ve sosyal becerileri geliştirmek için uygulanan programdır. Kurumumuzda bu dönemde PORTAGE ve KÜÇÜK ADIMLAR Programı doğrultusunda eğitim sunulmaktadır. Bu süreçte öğrenci ile çalışan öğretmenler aileye anne-çocuk etkileşimi için rehberlik etmekte, beceri öğretimini nasıl yapacakları konusunda destek olmaktadır.

Özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine uzmanlar aracılığı ile sunulan erken eğitim hizmetlerinin genel amaçları Wolery (1993) tarafından şu şekilde tanımlanmıştır:

Çocuklar Açısından Amaçlar: Gelişimsel becerilerin en iyi şekilde kazanılmasını sağlama, belirli durumlarda ve ortamlarda birlikte yaşayacakları topluma uyumlarını en üst düzeye çıkarma, kişisel bakımlarını yapabilme ve sosyal yaşamlarının kalitesini artırma.

Aileler Açısından Amaçlar: Çocukları ile ilgili uygun kararlar alabilme, çocukları ile karşılıklı doyum içinde ve yararlı bir biçimde etkileşimde bulunabilme, çocuklarının gelişimine katkı sağlama, toplumla bütünleşme.

Erken özel eğitim hizmetlerinin dört farklı şekilde uygulanmaktadır. Bunlar; (a) uzman merkezli, (b) uzman güdümlü, (c) aile odaklı ve (d) aile merkezli uygulamalar olarak listelenebilir.