OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI

3-6 yaş dönemini kapsayan okul öncesi dönem kişiliğin oluşması ve şekillenmesi, temel bilgi, beceri alışkanlıklarının kazanılması ve ilköğretimde başarılı olmak için gerekli davranış, kavram ve becerilerin edinilmesinde oynadığı rol nedeniyle yaşamın en kritik dönemlerinden biridir.

Öğrencinin bu dönemi başarıyla atlatabilmesi için kurumumuzda okul öncesi eğitim çalışmaları ciddi, bilimsel ve sistematik bir organizasyon ile yürütülmektedir. Bu amaçla kurumumuz tarafından tüm gelişim alanlarını kapsayan ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış kontrol listeleriyle her öğrencinin var olan performansı, destelenmeye gereksinim duyulan gelişim alanları göz önüne alınarak öğrenci için bireyselleştirilmiş eğitim planları hazırlanmakta, uygulanacak yöntem, teknik ve araç-gereçler belirlenerek eğitim ve öğretim sürecine başlanmaktadır.