OKUL BAŞARISIZLIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

OKUL BAŞARISIZLIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Okul başarısızlığı; öğrencinin gerçek yeteneği ile okuldaki başarısı arasında görülen farklılık olarak tanımlanır. Okul başarısızlığı gösteren çocukların okul başarıları, gerçek yeteneklerinin altında seyretmektedir.

Eğitimde başarısızlığın erken fark edilip, müdahale edilmemesi durumunda öğrencinin sonraki tüm okul yaşantısı olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle başarısızlığın mümkün olduğunca erken fark edilmesi önemlidir.

OKUL BAŞARISIZLIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

 • Özgüven eksikliği,

 • Otonomi (kendi kendini yönetme),

 • Motivasyon eksikliği,

 • Dikkat dağınıklığı,

 • Performans anksiyetesi,

 • Yanlış ders çalışma yöntemleri,

 • Öğrenme problemleri,

 • Başarı konusunda anne-babanın tutumu ve desteği,

 • Ebeveynin aşırı baskısı,

 • Ebeveynlerin gerçek dışı beklentileri,

 • Stres oluşturan olumsuz ev koşulları,

 • Okul ve öğretmen faktörleri.

OKUL BAŞARISIZLIĞI BELİRTILERİ

 • Çocukların başarıları, gerçek yeteneklerinin altında seyreder.

 • Genellikle sınıfta ya çok sessiz ve uslu ya da çok gürültücü ve yaramazdırlar, sınıf arkadaşlarıyla sürekli tartışır ve otoriteyi kabul etmek istemezler.

 • Ödevlerini hazırlarken dikkatsiz ve vurdumduymazdırlar.

 • Sınıfta ya hiç derse katılmaz ya da çok az katılırlar. Zamanlarını çeşitli eşyalar ile oynayarak, çevresindekilerle konuşarak ve onları rahatsız ederek geçirirler.

 • Öğretmenleri çocuğunuzun derste başarısız olduğuna dair uyarılar verir.

 • Kitabı önünde saatler boyunca çalıştıktan sonra bile, hala anlamadığından şikayet ederler.

 • Nasıl çalışacaklarını bilmediklerini söylerler.

 • Düzensiz bir çalışma tarzları olduğu fark edilir.

 • Çalışmaya harcadığı zamanın karşılığı olacak notlar alamazlar.

 • Ana noktalardan çok, önemsiz noktalar için vakit harcarlar.

 • Yukarıdaki belirtileri çocuğunuzda gözlemliyorsanız, çocuğunuzun yardıma ihtiyacı olabilir.