ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özel Öğrenme Güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir. Okuma Bozukluğu, Yazılı Anlatım Bozukluğu, Matematik Bozukluğu ve Başka Türlü Adlandırılamayan Öğrenme Bozukluğu alt gruplarını içerir. Öğrenme güçlüğü gelişimsel bir sorundur. Öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar. Eğitim süreci içinde edinilmez. Yaşam boyu süren bir bozukluktur.

Özel öğrenme güçlüğü gösteren bireylerin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bu özellikler bireyden bireye farlılık gösterebilir.

  • Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, büyük ve küçük kaslarını kullanmada becerisizlik gösterirler dolayısıyla el-göz işbirliğini geç ve güç öğrenirler.

  • Okuldaki çalışmaları ve öğretilenleri geç ve güç öğrenirler.

  • En çok sıkıntı çektikleri konular matematiksel işlemlerdir.

  • Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır.

  • Zaman kavramı çok geç ve güç gelişir.

  • Kazandıkları bilgileri hayata geçirmekte çok güçlük çekerler. Kazandıkları bilgi ve becerileri ancak öğrendikleri şekilde uygulayabilirler. Yeni durumlara uymakta çok zorluk çekerler.

  • Gördükleri ve duydukları şeyleri çabuk unuturlar; bellekleri zayıftır. Gördükleri ve duyduklarının kalıcı olması fazla tekrarı gerektirir.

  • Kendilerinden yaşça küçük olanlarla iletişim kurarlar.Yakın çevresindekilerle kolay dostluk kuramazlar.

  • Oyun ve toplum kurallarına uymakta güçlük çekerler.

  • Nezaket ve görgü kurallarına uymakta zorluk gösterirler.