OLUMLU KİŞİLİK GELİŞTİRME GRUBU

OLUMLU KİŞİLİK GELİŞTİRME GRUBU

Olumlu Kişilik Geliştirme Grubunun amacı: Çocuklarımızın aile bireyleriyle, akranlarıyla ve öğretmenleriyle olumlu ilişkiler kurmalarını sağlamak, kişilik gelişimini sağlıklı tamamlayan bireyler olarak toplumda var olmalarını sağlamaktır.

Kullanılacak yöntemler: Video model, sosyal öyküler, bilişsel süreç yaklaşımı, kendini yönetme, drama etkinlikleri ve rol oynama çalışmaları.

İLETİŞİM BECERİLERİ

 • Karşılıklı konuşma(iletişim) becerileri,

 • Arkadaşlık becerileri,

 • Diğerleriyle uygun fiziksel mesafeyi düzenleme,

 • Ses tonunu ayarlama

 • Selamlaşma

 • Başkaları konuşurken uygun zamanda ve şekilde konuşmaya katılma,

 • Konuşulan konuya odaklanma,

 • Konuşurken sıra alma,

 • İletişim başlatma,

 • İletişim sürdürme,

 • İletişim sonlandırma,

 • Anlamadığı konuyla ilgili uygun sorular sorma,

 • Bilmiyorum diyebilme,

 • Kendini tanıtma,

 • Yeni kişilerle uygun biçimde tanışma,

 • Başkalarına iltifat etme,

 • Konuya uygun yorum yapma,

İŞBİRLİKÇİ OYUN BECERİLERİ

 • Başkalarına oyun oynamayı teklif etme,

 • Başkaları oyun oynarken oyuna dahil olma,

 • Uzlaşma,

 • Paylaşma,

 • Sıra alma,

 • Oyunu kurallarına uygun oynama,

 • Kaybetmeyle başa çıkma,

 • Kazanmayla başa çıkma

 • Oyun etkinliğini sonlandırma

ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİ YÖNETME

 • Resmi ve resmi olmayan ilişkileri ayırt etme

 • Kişisel farklılıklara saygı duyma

 • Diğerlerinin düşüncelerine saygı duyma

 • Arkadaşıyla paylaşım

 • Olumlu yönlere dikkatini yöneltme

 • Çok kuralcı olmaktan kaçınma

 • Yardım teklif etme

 • Arkadaşlarıyla randevulaşma

 • Ilımlı olma

 • Uygun dokunma

 • Akran baskısıyla başa çıkma

 • Telefonla bir arkadaşını arama

 • Telefona cevap verme

DUYGULARI YÖNETME BECERİLERİ

 • Duygularının farkına varma,

 • Öfke kontrolü

 • Problem çözme

 • Karşısındaki kişilerin duygularına uygun davranma,

 • Hataları ile başa çıkma,

 • Zor işleri yapmayı deneme

 • Yeni şeyleri yapmayı deneme

EMPATİ KURMA

 • Diğerlerinin duygularını anladığını gösterme

 • Bir arkadaşı başarısından dolayı kutlama

ÇATIŞMALARI YÖNETME

 • Kendini savunma

 • “Hayır”ı bir yanıt olarak kabul etme

 • Alay edilmeyle başa çıkma

 • Olumlu şekilde eleştiri yapma

 • Eleştiriyi kabul etme