AİLE DANIŞMANLIĞI

AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile üyeleri arasındaki ilişkiler her zaman dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmeyebilir, ilişkilerde ya da sorumlulukların yerine getirilmesinde zaman zaman çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir. Bu sorunlar eşler arasında veya ebeveynlerle çocuklar arasında olabileceği gibi, aile üyeleri ile yakın ya da uzak sosyal çevre arasında da olabilir. Kimi zaman aile üyelerinden birinin yaşadığı bir sorun ailenin diğer üyelerini de doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkiler.

Aile danışmanlığı, ailelerin ya da yakın ilişkide bulunan çiftlerin değişimini ve gelişimini sağlamak amacıyla verilen bir danışmanlık sürecidir. Aile danışmanlığı sürecinde bireyler, ailede yaşanan problemi kendi bakış açılarıyla ortaya koyarlar. Bu aşamada aile danışmanı, rahat ve güven verici bir ortam sağlayarak, aile bireylerinin hem kendilerini hem de birbirlerini tanımalarına, doğru bir şekilde anlamalarına, birbirleriyle açık ve içten bir iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmaya çalışır.

Kurumumuzda aile danışmanlığı ve aile terapisi hizmeti lisans eğitiminden sonra asgari 100 saat ve üzerinde onaylı aile/evlilik danışmanlığı ve aile/evlilik terapisi eğitimi almış deneyimli bir uzman tarafından sunulmaktadır. Kurumumuzda çalışan uzman sürekli olarak meslek içi eğitimlerine katılmakta, konularıyla ilgili kongre, toplantı ve diğer gelişmeleri takip etmektedirler.

Kurumumuzda aşağıda belirtilen konularda aile danışmanlığına yönelik hizmetler verilmektedir.

 • Aile İçi İletişim Sorunları

 • Çocuklarla İlgili Sorunlar

 • Evlilik Öncesi Danışmanlık

 • Evlilik Danışmanlığı

 • Boşanma Süreci

 • Cinsel Problemler

 • Hastalık, Evden Ayrılma, Kayıp ve Yas Durumlarında Yaşanan Sorunlar

 • Aileye Yeni Bir Bireyin Katılmasıyla Yaşanan Sorunlar

 • Ekonomik Sorunlar (İflas, İş Kaybı vb.)

 • Eşlerin Ailelerinin Evliliğe Olumsuz Etkileri

 • Sözlü ve/veya Fiziksel Şiddet

 • Emeklilik Dönemine Uyum

AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

Aile üyeleriyle, aile içi sorunların ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen terapötik süreçtir. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün ilgili yönetmeliğince kabul edilen sertifika sahibi uzman meslek elemanı ile yürütülmektedir.