DAVRANIŞ PROBLEMİ OLAN ÇOCUKLAR

DAVRANIŞ PROBLEMİ OLAN ÇOCUKLAR

Davranış problemi, bireyde meydana gelen; ruhsal, bedensel, çevresel, kalıtımsal, öğrenme sonucu ya da organik bir sebepten kaynaklandığı düşünülen bireyin kendisini ya da çevresindekileri rahatsız eden, sürekli, yoğun ve gelişim dönemine uygun olmayan davranışlara denir.

UYUMSUZ ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN DAVRANIŞLAR

 • Normal ve anormal davranışların ayrımı için;

 • Davranışın işlevine,

 • Davranışın şiddetine(yoğunluğuna),

 • Davranışın sıklığına,

 • Davranışı gösteren bireyin gelişim dönemine dikkat etmek gerekir.

SIK GÖRÜLEN DAVRANIŞ PROBLEMLERİ

 • Tırnak yeme,

 • Alt ıslatma (Enüreszis),

 • Dışkı kaçırma(Enkoprezis),

 • Okul fobisi (okuldan kaçma),

 • Öfke kontrolsüzlüğü,

 • Yalan söyleme,

 • Parmak emme,

 • Korkular,

 • Karşı gelme bozukluğu,

 • Uyum problemleri,

 • Saldırgan davranışlar,

 • Saç yolma, küfür etme, tükürme vb. Spesifik problem davranışlar.

 • Kardeş kıskançlığı.