OYUN TERAPİSİ

OYUN TERAPİSİ

Çağdaş bir yaklaşımla oyun, çocuğun kendi kendini ifade edebildiği, yeteneklerini fark ettiği, yaratıcı potansiyelini kullanabildiği, dil, zihin, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirebileceği önemli bir fırsattır.

Oyun terapisi 3-11 yaş arası tedirgin çocukların içe atılmış isteklerini, bilinç dışı korku ve yılgılarını öğrenmek ve davranış bozukluklarını gidermek için başvurulan bir tekniktir.

Çocuklarla iletişim kurmanın, onların dünyasını paylaşmanın birçok yolu vardır. Oyun, bu yolların en doğal olanı, en sık kullanılanı ve en sağlıklı sonuç verenidir

Yetişkinler için danışmanlık ne ise çocuklar için de oyun terapisi odur. Oyun terapisi kelimeler yerine oyuncakları koyarak/kullanarak çocuklara kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olur.

Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu bir şekilde yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Oyun terapisi, oyunla çocuğun kendini ifade edebilmesi için doğal ortamda bulunması temeline dayanır. Bu süreçte çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için değişik türde bir çok oyuncak sunulur. Çocukların kendilerini sanat, drama ve fantezi içeren oyunlar yoluyla ifade edebilmeleri için fırsatlar yaratılır. Oyun ve oyuncaklar kullanılarak çocuklar ile iletişim kurmaya, sorunlarını çözmelerine ve olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olunur.

OYUN TERAPİSİ

 • Aşırı kızgınlık, endişe, üzüntü ya da korku

 • Saldırgan davranış (Kendine ya da diğerlerine zarar verme)

 • Ayrılma korkusu

 • Aşırı çekingenlik

 • Davranışsal gerileme

 • Özgüven sorunları

 • Okul sorunları

 • Uyku, yeme ya da tuvalet sorunları

 • Zihnin cinsel davranışlarla aşırı meşgul olması

 • Ailede yaşanan değişimleri uyum sağlamada yaşanan sorunlar

 • Depresyon,

 • Anksiyete,

 • Öğrenme güçlüğü ve Dikkat eksikliği hiperaktivite gibi psikolojik sorunları yada yaşam olaylarından kaynaklanan zorluklar,

 • Taciz (abuse),

 • Aile içi şiddet,

 • Travma,

 • Fiziksel nedeni olmayan mide bulantıları, baş ağrıları gibi rahatsızlıklar gibi problem durum ve davranışlarla baş etmekte anlamlı bir fayda sağlamaktadır.