YETİŞKİN DÖNEMİ PROGRAMLARI

YETİŞKİN DÖNEMİ PROGRAMLARI (18 YAŞ SONRASI)

Bu dönem özel gereksinimli öğrencilerin okulla ilişiklerinin kesildiği, boş zamanlarının arttığı, boş zaman etkinliklerinin azaldığı, sosyal çevrelerinin daraldığı ve günün büyük bölümünü evde geçirmek zorunda kaldıkları dönemdir. Bu durum birçok sosyal ve psikolojik problemlere sebebiyet vermektedir. Bu dönem öğrencilerinin akademik becerilerde desteklenmeye ihtiyaçları olduğu kadar günlük yaşam becerileri ve toplumsal yaşam becerileri gibi toplum içinde bağımsız yaşamalarını sağlayacak becerilerde desteklenmeye ihtiyaçları vardır.

Yetişkinlik dönemde özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlayabilecek mesleki becerileri edinmeleri ve çalışmaya başlayan bireylerin iş yerlerine uyum sağlayabilmeleri gerekmektedir.

Kurumumuzda yetişkin döneminde bulunan öğrencilerimize akademik destek ile beraber bağımsız yaşama becerilerini geliştirmek amacıyla günlük yaşam becerileri, toplumsal yaşam becerileri öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin yaşam kalitelerini artırma amacıyla hobi grupları ve mesleki beceri geliştirme gruplarıyla hizmet verilmektedir.