FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ

Kurumumuzda fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, fizik tedavinin uygulanmasına yönelik uygun cihaz ve araç-gereçlerin bulunduğu, bireyler için rahat hareket alanına sahip ortamlarda sunulan hizmetleri içermektedir. Kurumumuzda Fizik Tedavi Ünitelerinde, her özel gereksinimli birey bir fizyoterapist eşliğinde, yine fizyoterapistler tarafından öğrencinin ihtiyaç ve performansına göre belirlenmiş tedavi programına alınır.

FİZYOTERAPİ PROGRAMI

Öncelikle özel gereksinimli bireylerin fiziksel yetersizliklerini saptamaya yönelik olarak,

 • GMFM (Kaba Motor Değerlendirme Ölçütü)

 • Kas tonusu değerlendirmesi

 • Kas kuvveti değerlendirmesi

 • Günlük yaşam aktiviteleri değerlendirmesi

 • BOBATH konseptine uygun değerlendirme

 • Yürüyüş analizi

vb. değerlendirme yöntemleri kullanılarak fizyoterapist tarafından değerlendirme yapılır.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda engellinin durumuna göre ;

 • Anormal postür bozukluklarını değiştirmek ve bunlardan kaynaklanan sekonder problemleri çözmek,

 • İstemsiz kasılmalara engel olmak, zayıf olan kaslardaki hareket potansiyelini arttırmak,

 • Normal gelişim eğrileri doğrultusunda en önemli hareket paternlerini yerleştirerek, mevcut fiziksel kapasiteyi arttırmak,

 • Denge ve koordinasyonu geliştirmek,

 • Bireyin bedensel yetersizliklerini uygun yardımcı aletlerle desteklemek,

 • Günlük yaşam aktivitelerinde ve kendine bakımda, özel gereksinimli bireyi mümkün olan en üst bağımsızlık seviyesine ulaştırmak,

amacı ile fizyoterapistler tarafından her bireye uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programı oluşturulur. Bu programa uygun olarak her birey, raporu doğrultusunda 45 dakikalık seanslarda fizyoterapi ve rehabilitasyona alınır.

Fizyoterapi ve rehabilitasyona alınan bireyler belirli aralıklarla değerlendirilerek uygulanan program tekrar gözden geçirilir.

Rehabilitasyon sadece seans süresince değil bütün gün devam etmelidir. Bu yüzden ev içi düzenlemelerle ve aile her konuda bilgilendirilerek bu sürenin bütün güne yayılması sağlanır.

Ailenin de seansları izlemesine izin verilerek bu programın evde de devamı sağlanır.

Tedavi edilen tanılar:

 • CP( serabral palsy)

 • Spina Bifida

 • Motor Mental Retardasyon

 • Motor Retardasyon

 • Zihinsel engele sekonder olarak gelişen fiziksel engel

 • Nörolojik rahatsızlıklar

 • Gelişim Geriliği

 • Kas Hastalıkları

 • Genetik Bozukluklar

 • Metabolik hastalıklardır.