HİZMETLERİMİZ

BİREYSEL EĞİTİM

Kurumumuzda her çocuğun performansına uygun olarak hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) kapsamında:

 • Kavram öğretimi
 • Özbakım becerilerinin öğretimi
 • Toplumsal yaşam becerilerinin öğretimi
 • Günlük yaşam becerilerinin öğretimi
 • Sosyal hayat becerilerinin öğretimi
 • Psikomotor becerilerin öğretimi
 • İletişim becerilerinin öğretimi
 • Okuma yazma öğretimi
 • Dilbilgisi öğretimi
 • Okuduğunu anlama ve anlatabilme becerilerinin öğretimi
 • Matematik öğretimi

gibi alanlarda bireysel eğitim sunularak; çocukların zihinsel, fiziksel, özbakım, alıcı ve ifade edici dil, sosyal-duygusal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.